PSU-BIC's Talk

ปีใหม่มาระกาไก่ขอให้รวย
ขออวยด้วยรวยสิบอย่างต่างดีใหม่
รวยความสุขเปี่ยมรอยยิ้มอิ่มหัวใจ
รวยความรักชื่นสดใสแนบในทรวง
รวยทรัพย์สินเงินทองไหลนองบ้าน
รวยงานการงานดีๆ มีไม่ห่วง
รวยเพื่อนฝูงคนสนิทมิตรทั้งปวง
รวยบริวารห่วงจงรักและภักดี
รวยวิชาเป็นขุมทรัพย์นับสมุทร
รวยความคิดไม่สิ้นสุดดุจวิถี
รวยน้ำใจใช้ไม่สิ้นใช้ยิ่งมี
ชีวิตดีมีสุขด้วยรวยพอเพียง

ความคิดดีๆ
ก็เหมือนเม็ดพลอยปนอยู่กับก้อนกรวดก้อนทราย
หากก้อนกรวดก้อนทรายมีไม่มาก ก็ยากที่จะเจอพลอย
ความคิดดีๆ เป็นความคิดที่คิดได้ ทำได้และขายได้
ไม่ต่างกับพลอยที่ถูกคัดจากก้อนกรวดก้อนทราย
แล้วนำไปเจียระไนเสนอขายนั่นเอง

ให้เร็ว
ฝนตก ก็รู้ให้เร็ว
จะได้เก็บผ้าทัน
ล้มเหลว ก็ล้มให้เร็ว
จะได้รีบลุกได้ทัน ตั้งแต่เนิ่น ๆ
ไปด้วยกันไม่ได้ ก็รู้ให้เร็ว
จะได้เริ่มต้นใหม่ได้ ไม่ถลำลึก
รู้จักตัวเองว่าเหมาะกับอะไร ก็ต้องรู้ให้เร็ว
จะได้เตรียมการ ตั้งแต่อายุยังน้อย
จะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านกับเขาได้ทัน

หากเราจะทำงาน ทำการใด ให้สำเร็จและมีความสุข
ให้หาตัวเองให้เจอก่อน ก่อนไปหาสิ่งที่ใช่
หาให้เจอว่าเราเป็นอย่างไร เก่งอะไร
ชอบอะไร แบบไหน และมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร
หาตัวเองไม่เจอ ไม่หลงตัวเอง
ไม่ฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง
อย่าแสวงหาในสิ่งที่อยาก หรือชอบ
ให้แสวงหาในสิ่งที่ตัวเองเป็น
ทดสอบตัวเองง่ายๆ ว่า
สิ่งที่ทำสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตหรือไม่
ฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราหรือไม่
มีผลงานอะไรที่เกิดจากฝีมือเราบ้าง
และมีความสุขดีกับสิ่งที่ทำมากน้อยเพียงใด
ใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่ปัญหา
แต่ต้องค้นหาว่า ใช่หรือไม่ใช่ให้เร็ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

Business Incubation Service

Business Acceleration Service

Student Entrepreneur Service

หน่วยงานความร่วมมือ

psu-02
sec-1
oudom-1
psu-sciencepark-02
adcen-1

ลูกค้าของเรา

อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ข่าวสาร