ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

Phone Number

074-859-518 / 074-859-519

Email Address

psubic.psusp@gmail.com

Facebook Page

psubic.psusp

Office Address

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ส่วนขยาย)
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่งข้อความถึงเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน: