ผู้บริหาร

Kamron-profile-image

ผศ.คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

kamron.p54@gmail.com

0-7485-9503 (หมายเลขภายใน 02-1101)

ทีมงาน

Jariya-profile-image

น.ส.จริยา คำแหง

ผู้ช่วยผู้บริหาร และที่ปรึกษาอาวุโสประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

jariya.kha8@gmail.com

0-7485-9517 (หมายเลขภายใน 02-1501)

Pantiwa-profile-image

น.ส.พรรณทิวา รัตนโกสม

ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

pantiwa.rata@gmail.com

0-7485-9518 (หมายเลขภายใน 02-1502)

Nipaporn-profile-image

นางนิภาพร จอนเจือ

หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี)

nipapornboonyasuwan@gmail.com

0-7485-9508 (หมายเลขภายใน 02-1211)

Nutcha-profile-image

น.ส.ณัฐฌา ชาติวัฒนา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

nutcha.ch58@gmail.com

0-7485-9519 (หมายเลขภายใน 02-1601)

pimmada

น.ส.พิมพ์มาดา ธีระลีลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pimmada.cm@gmail.com

0-7485-9519 (หมายเลขภายใน 02-1601)

chayanee

น.ส.ชญานี โภชนุกูล

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

chayanee.27834@gmail.com

0-7485-9519 (หมายเลขภายใน 02-1601)

18386568_1558684380840413_1125847134_n

น.ส.บุษกร เกื้อบรรจง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

k.bussakorn2534@gmail.com

0-7485-9520 (หมายเลขภายใน 02-1603)

Kanjana

น.ส.กาญจนา หมัดตะทวี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

t.kanjana12@gmail.com

0-7485-9520 (หมายเลขภายใน 02-1603)