Posted on

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก.

ขอเชิญผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก.
จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จัดอบรม 2 หลักสูตร
(สามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น)


1. หลักสูตร “การทำธุรกิจจากการแปรรูปผลไม้ (แยมผลไม้และผลไม้ปรุงรสอบแห้ง)”
สัมภาษณ์คัดเลือก : วันที่ 12 มีนาคม 2561
อบรม : วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561

2. หลักสูตร “การทำธุรกิจจากเบเกอรี่และน้ำผลไม้พาสเจอไรส์”
สัมภาษณ์คัดเลือก : วันที่ 13 มีนาคม 2561
อบรม : วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

คุณสมบัติในการเข้าร่วม
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ และมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ
2. มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังการอบรม
3. ไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพอื่นๆ
4. ผู้สมัครต้องผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

อบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด !!
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2561
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/IgNTZwqo1WNYAgrt2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณบุษกร
โทร. 0-7428-9367, 06-3360-8444
Email : k.bussakorn2534@gmail.com

Posted on

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติงาน

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติงาน”

Posted on

ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SCG เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ให้การต้อนรับดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (CTECH) ในการเยี่ยมชมพื้นที่และผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ณ ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี SCG เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ”

Posted on

มหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 11.15-12.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซีย ในการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. และสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ. ณ ห้องครีเอชั่น ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “มหาวิทยาลัย UNPAB ประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ”

Posted on

UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ”

Posted on

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล รุ่นที่ 2

วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

อ่านต่อ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล รุ่นที่ 2”

Posted on

ธนาคารออมสิน หารือความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

วันที่ 23 มกราคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคุณจริยา คำแหง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากธนาคารออมสิน 

อ่านต่อ “ธนาคารออมสิน หารือความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.”

Posted on

ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการทดสอบการทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา เมื่อวันที่  19 มกราคม  2561 นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการทดสอบในการทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

Posted on

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล อบรมด้านบริหารจัดการฯ รุ่น 1

วันที่ 15-16 มกราคม 2561  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการธุรกิจฮาลาล รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล

อ่านต่อ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล อบรมด้านบริหารจัดการฯ รุ่น 1”

Posted on

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2560 – 12  มกราคม  2561 เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ นั้น

อ่านต่อ “ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”