Posted on

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก

เมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ร่วมกับผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ และฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

อ่านต่อ “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก”

Posted on

กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยบ่มเพาะฯ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ร่วมกับ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ และฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ได้ร่วมศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม การสร้างผู้ประกอบการนักศึกษา และการบริหารจัดการพื้นที่ Co-working Space (The brick)

อ่านต่อ “กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยบ่มเพาะฯ”

Posted on

กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ณ ไร่รื่นรมณ์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจทุกด้าน รวมถึงด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อ่านต่อ “กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ณ ไร่รื่นรมณ์”

Posted on

โครงการอบรม OTOP 60 กลุ่มผู้ประกอบการอาหารรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปี 2560 กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร รุ่นที่ 1

อ่านต่อ “โครงการอบรม OTOP 60 กลุ่มผู้ประกอบการอาหารรุ่นที่ 1”

Posted on

การแข่งขัน Pitching “STARTUP Thailand League 2017”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Pitching แนวความคิดธุรกิจระดับมหาวิทยาลัย “STARTUP Thailand League 2017” ในงาน “STARTUP Thailand 2017” ภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ทางทีม Startup มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ทีม จากทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม

อ่านต่อ “การแข่งขัน Pitching “STARTUP Thailand League 2017””

Posted on

งาน “STARTUP Thailand 2017” @Songkla

เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน “STARTUP Thailand 2017” ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “Sea of Opportunities @Songkhla” และทีมสตาร์ทอัพร่วมออกบูธนิทรรศการภายในงาน ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา
งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อขยายโอกาสสตาร์ทอัพไทยให้พัฒนาต่อยอดสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย การเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง อีกทั้งรับคำแนะนำจากเหล่าที่ปรึกษามืออาชีพจากแวดวงสตาร์ทอัพ, เทคโนโลยี, การตลาด และดีไซน์

อ่านต่อ “งาน “STARTUP Thailand 2017” @Songkla”

Posted on

อ.คำรณ ร่วมเสวนาในงาน Startup Thailand 2017 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.15-15.00 น. ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ร่วมเสวนา Startup Thailand Seminar หัวข้อ “สงขลา ท้องทะเลแห่งโอกาสสำหรับ Startup และนวัตกรรม”

อ่านต่อ “อ.คำรณ ร่วมเสวนาในงาน Startup Thailand 2017 ภาคใต้”

Posted on

กิจกรรม กนอ. สานพลังประชารัฐยกระดับ SME ยางไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา”

อ่านต่อ “กิจกรรม กนอ. สานพลังประชารัฐยกระดับ SME ยางไทย”

Posted on

Startup Thailand 2017 @Chonburi : Eastern Rise

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยทีมงาน Startup ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน “STARTUP Thailand 2017”

อ่านต่อ “Startup Thailand 2017 @Chonburi : Eastern Rise”