Posted on

โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

โอกาสสำหรับยุวชนที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจมาถึงแล้ว  📣

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator
ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

อ่านต่อ “โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)”

Posted on

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”

อ่านต่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง”

Posted on

รับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ” ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อ่านต่อ “รับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ””

Posted on

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ”

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดหลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการสร้างสื่อนำเสนอให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสในการนำเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างมืออาชีพ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเบญจ์ ไทยอาภรณ์ เจ้าของเพจ Presentation Cafe by Ben

อ่านต่อ “ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ””

Posted on

กิจกรรม Special Gift Voucher

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดกิจกรรมแจก Gift Voucher ฟรีค่ายื่นคำขอการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า จำนวน 8 รางวัล

อ่านต่อ “กิจกรรม Special Gift Voucher”

Posted on

ประกาศผลการประกวดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ PSUBIC

ประกาศผลการประกวดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University Business Incubation Center , PSU Science Park)

อ่านต่อ “ประกาศผลการประกวดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ PSUBIC”

Posted on

PSU-BIC รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อ “PSU-BIC รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา”

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล STSP Innovation Awards 2018

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. ที่ได้รับรางวัล STSP Innovation Awards 2018 จากงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยผู้ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในการเข้าร่วมประกวด MOST Innovation Awards 2018 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ “ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล STSP Innovation Awards 2018”

Posted on

โครงการฝึกอบรม Incubation Program หัวข้อ “การสร้างสื่อสไลด์ให้สร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่” ครั้งที่ 2

วันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม Incubation Program สำหรับผู้ประกอบภายใต้การบ่มเพาะวิสาหกิจ ในหัวข้อ “การสร้างสื่อสไลด์ให้สร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่” ครั้งที่ 2 ณ ห้องสรพงษ์ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “โครงการฝึกอบรม Incubation Program หัวข้อ “การสร้างสื่อสไลด์ให้สร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่” ครั้งที่ 2″

Posted on

การอบรมด้านการตลาดสินค้าและบริการฮาลาล รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล ปี 2561

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ที่่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเชิงลึก อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตลาดสินค้าและบริการฮาลาล รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ “การอบรมด้านการตลาดสินค้าและบริการฮาลาล รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดฮาลาล ปี 2561”