เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบล คอหงส์
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90110

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-7428-9354
E-mail : psubic.psusp@gmail.com